تئوری مدیریت دانش

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده یک دیدگاه فرآیندی ازمدیریت دانش

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:    21     صفحه word (بیشتر…)

697 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد