بی نظمی قابل گزارش حسابرسی

دانلود مقاله انگلیسی ISI حسابداری ترجمه شده بی نظمی قابل گزارش و کیفیت حسابرسی: دیدگاه آفریقای جنوبی

سال نشر:  2014 تعداد صفحه انگلیسی:15 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1520 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد