بیت تورنت

مقاله ترجمه شده کامپیوتر : بیت تورنت: پروتکل اشتراک فایل نظیر به نظیر

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:30 تعداد صفحه ترجمه فارسی:      45   صفحه word (بیشتر…)

846 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد