بوروکراسی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 33 صفحه word (بیشتر…)

1400 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : استرس سازمانی : نقش تمایلات بوروکراتیک کارکنان

سال نشر: 2004 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   15 صفحه word (بیشتر…)

1467 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد