بهینه سازی ازدحام ذرات

مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:      11   صفحه word (بیشتر…)

1353 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده کاربرد بهینه سازی ازدحام ذرات با تعداد اندک همسایگی پویا برای بازآرایی سیستم قدرت کشتی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 18 صفحه word (بیشتر…)

1046 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد