بهره برداری از فرصت ها

مقاله ترجمه شده فناوری و تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه در طول COVID-19

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 18 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   27 صفحه WORD (بیشتر…)

594 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت منابع انسانی سبز و همکاری های زیست محیطی: دیدگاه توانمندی – انگیزش- فرصت و دیدگاه اقتضایی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 12  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 38   صفحه WORD (بیشتر…)

1177 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده کشف و بهره‌برداری از فرصت‌ها در صنعت لبنیات

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی: 17 تعداد صفحه ترجمه فارسی:       28  صفحه  WORD (بیشتر…)

886 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد