بهبود مستمر

مقاله ترجمه شده :  توسعه حرفه ای  – بین مهندسی مجدد و بهبود مداوم

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 7   صفحه word (بیشتر…)

791 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : فعال کردن مدیریت پروژه ساخت و ساز همراه با همکاری تولید و بهبود مستمر

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه word (بیشتر…)

934 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد