بنگاه های کوچک و متوسط

مقاله انگلیسی ترجمه شده :بررسی تأثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه ی  شرکت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : 23 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1670 بازدید
مقاله ترجمه شده :  ابهام زدایی از مدیریت دانش در بنگاههای کوچک و متوسط

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21  صفحه word (بیشتر…)

865 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد