بلوغ مدیریت پروژه

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : طراحی جدید برای محاسبات بلوغ مدیریت پروژه (PMM)

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   12 صفحه word (بیشتر…)

1239 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد