برون سپاری بازاریابی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدل ترکیبی SWOT وAHP در برون سپاری بازاریابی ورزشی

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:    21 صفحه word (بیشتر…)

1656 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد