برون سپاری انتخاب فروشنده

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی مدل Electre

سال نشر: 2007 تعداد صفحه انگلیسی:   6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:11 صفحه word (بیشتر…)

1070 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد