برند خدمات

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11صفحه word (بیشتر…)

1434 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد