برندگرایی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بازارگرایی و برندگرایی- از جایگزین ها تا هم افزایی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه word (بیشتر…)

1191 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد