برنامه نویسی مقصود گرا

مقاله انگلیسی ترجمه شده کامپیوتر از ناپایداری تا ماندگاری در برنامه نویسی مقصود گرا

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:      10   صفحه word (بیشتر…)

982 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد