برنامه ریزی منابع انسانی

مقاله ترجمه شده :تاثیر عوامل کلیدی موفقیت برنامه ریزی منابع انسانی در عملکرد کسب و کار

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه word (بیشتر…)

1316 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده پویایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش نوآوری ها

سال نشر: 2002 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:    20     صفحه word (بیشتر…)

1327 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد