برنامه ریزی سناریو

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده عدم اطمینان محیطی درک شده در برنامه ریزی سناریو

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17  صفحه word (بیشتر…)

1404 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد