برنامه ریزی استراتژیک

مقاله ترجمه شده مدل برنامه ریزی استراتژیک برای افزایش سودآوری SME های برون سپاری منابع انسانی از طریق تحول دیجیتال

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 7 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه WORD (بیشتر…)

905 بازدید
مقاله ترجمه شده : ارزیابی محیطی استراتژیک، مسائل کلیدی از اثربخشی آن

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  19  صفحه word (بیشتر…)

1162 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده استفاده از فن شبکه خزانه جهت استخراج مفروضات برنامه ریزی استراتژیک

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23صفحه word (بیشتر…)

1456 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده امور مالی، بازاریابی، مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  31 صفحه word (بیشتر…)

1287 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده؛ طراحی یک سیستم پایگاه دانش برای برنامه ریزی استراتژیک: نگرش کارت امتیازی متوازن

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه word (بیشتر…)

1453 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد