بررسی محیط کسب و کار

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: بررسی محیط کسب و کار، برخی مسائل مفهومی

سال نشر: 2000 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 8 صفحه word (بیشتر…)

1054 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد