بانکداری

مقاله ترجمه شده مبانی قانونی استثناء تقلب در اعتبار اسنادی طبق قوانین انگلیس

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: دیدگاه (Viewpoint articles) تعداد صفحه انگلیسی:  7 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  9  صفحه WORD (بیشتر…)

29 بازدید
مقاله ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکت چگونه بر عملکرد مالی ، ثبات مالی و شمول مالی در بخش بانکداری تأثیر می گذارد

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 9 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21  صفحه WORD (بیشتر…)

221 بازدید
مقاله ترجمه شده آنالیزی برای درک رضایت شغلی کارکنان در صنعت بانکداری

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 5  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه WORD (بیشتر…)

157 بازدید
مقاله ترجمه شده تفاوت سنی بین رئیس و مدیرعامل اجرایی و ریسک پذیری بانکی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 21  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  45  صفحه WORD (بیشتر…)

527 بازدید
مقاله ترجمه شده ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ثبات در بانک های اسلامی و متعارف

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 41  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 39   صفحه WORD (بیشتر…)

324 بازدید
مقاله ترجمه شده آیا حسابداری ارزش منصفانه به ریسک سیستماتیک در صنعت بانکداری کمک می کند؟

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 22 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  41  صفحه WORD (بیشتر…)

353 بازدید
مقاله ترجمه شده عوامل موثر بر ساختار سرمایه بانک های اسلامی در اقتصادهای در حال توسعه

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  22 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  29  صفحه WORD (بیشتر…)

450 بازدید
مقاله ترجمه شده : ریسک در بانکداری اسلامی و حاکمیت شرکتی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  21 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 43 صفحه WORD (بیشتر…)

1335 بازدید
مقاله ترجمه شده : ریسک و سودآوری بانک های اسلامی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20   صفحه word (بیشتر…)

1005 بازدید
مقاله ترجمه شده :  فاکتورهای احتمالی، مدیریت ریسک، و عملکرد بانک های اندونزی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  19 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 19  صفحه word (بیشتر…)

696 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد