بازگشت محصول

مقاله ترجمه شده : کمی سازی اثرات عدم اطمینان از بازگشت محصول بر عملکرد اقتصادی و محیطی طراحی پیکربندی و شکل محصول

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 24 صفحه WORD (بیشتر…)

1137 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد