بازده داریی ها

مقاله ترجمه شده ترکیب هیئت مدیره ، ساختار مالکیت و عملکرد شرکت: شواهد جدید از هند

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 13 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  30  صفحه WORD (بیشتر…)

513 بازدید
مقاله ترجمه شده بازده وجه نقد،سرمایه گزاری ها و دارایی

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی: 11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 37 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1371 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد