بازده‌ سهام

مقاله ترجمه شده یک لامپ روشن کنید و به بازار سهام بنگرید

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  21 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   31 صفحه WORD (بیشتر…)

42 بازدید
مقاله ترجمه شده شاخص های تکنیکال جدید و پیش بینی پذیری بازده سهام

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 16 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه WORD (بیشتر…)

296 بازدید
مقاله ترجمه شده  آیا عدم قطعیت خط مشی اقتصادی، قیمت نفت و احساسات سرمایه گذار می تواند بازده سهام اسلامی را پیش بینی کند؟ چشم انداز چند بعدی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 16  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  36  صفحه WORD (بیشتر…)

352 بازدید
مقاله ترجمه شده انحراف استراتژیک و همگامی بازده سهام

سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  23 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 37  صفحه WORD (بیشتر…)

470 بازدید
مقاله ترجمه شده ریسک سقوط ، سرمایه گذاران نهادی و بازده سهام

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 13 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32  صفحه WORD (بیشتر…)

528 بازدید
مقاله ترجمه شده تجزیه معکوس در بازارهای سهام بین المللی: تطبیق شواهد در مورد بازده بلند مدت

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  27  صفحه WORD (بیشتر…)

298 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده بیانیه سود، واکنش قیمت سهام و بازده بازار

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 24 صفحه WORD (بیشتر…)

725 بازدید
مقاله ترجمه شده : انتظارات بازده سهام در بازار اعتباری

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 21 صفحه WORD (بیشتر…)

850 بازدید
مقاله ترجمه شده : ما در مورد قیمت نفت و بازده سهام چه می دانیم؟

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23  صفحه word (بیشتر…)

719 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : نوسانات نرخ ارز و غیر طبیعی بودن بازده سهام

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 21 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1072 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه: مفاهیم اجزای نقدی درآمدها برای تداوم درآمد و بازده‌ های سهام

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 37   صفحه word (بیشتر…)

734 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد