بازار اصلی

مقاله ترجمه شده : دارایی های نقدی و کیفیت درآمد

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33 صفحه word (بیشتر…)

1384 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد