بازاریابی صادرات

مقاله ترجمه شده بین المللی سازی SMEها: نقش ظرفیت های نوآوری محصول ، هوش بازار ، قیمت گذاری و ارتباطات بازاریابی به عنوان محرک عملکرد بین المللی SME ها

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 7  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه WORD (بیشتر…)

755 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : چگونه تحقیق بازاریابی صادرات بر عملکرد صادرات شرکت اثر می گذارد؟

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17 صفحه word (بیشتر…)

1384 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد