بازاریابی سبز

مقاله ترجمه شده اثرات متقابل جهت گیری بازاریابی سبز استراتژیک و بازاریابی سبز داخلی بر مزیت رقابتی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 33  صفحه word (بیشتر…)

2024 بازدید
مقاله ترجمه شده : گرایش به بازاریابی سبز، ادراک، توسعه مقیاس و اعتبار سنجی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25   صفحه word (بیشتر…)

1237 بازدید
مقاله ترجمه شده : بازاریابی سبز به عنوان یک مزیت رقابتی  برای کسب و کارها

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16 صفحه word (بیشتر…)

1252 بازدید
مقاله ترجمه شده :  بازاریابی سبز امروزی – ترکیبی از اعتماد، مشارکت مصرف کننده و تفکر چرخه عمر

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  21 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   20 صفحه word (بیشتر…)

1140 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : تاثیرات بازاریابی سبز در ایجاد وجهه شرکت در کسب وکارهای خرده فروشی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23 صفحه word (بیشتر…)

1506 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : هماهنگ کردن زنجیره تامین پایدار با نیازهای بازاریابی سبز

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  35  صفحه word (بیشتر…)

1282 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده : تفاوت های جنسیتی در رفتار خرید سبز مصرف کنندگان نوجوان هنگ کنگی

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26  صفحه word (بیشتر…)

1296 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد