بازاریابی داخلی

مقاله ترجمه شده اثرات متقابل جهت گیری بازاریابی سبز استراتژیک و بازاریابی سبز داخلی بر مزیت رقابتی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 33  صفحه word (بیشتر…)

1869 بازدید
مقاله ترجمه شده چگونه بازاریابی داخلی  موجب رضایت مشتری در بازارهای رشد یافته و در حال رشد اروپایی می شود؟

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 19 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1414 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : اثر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32  صفحه word (بیشتر…)

1543 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : انگیزه رفتار خدمات به مشتریان کارکنان آژانس های مسافرتی و رفتار شهروندی سازمانی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  25  صفحه word (بیشتر…)

1130 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: تاثیر گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در سازمان های دولتی محلی

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:24 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 33 صفحه word (بیشتر…)

1352 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد