بازاریابی خدمات

مقاله ترجمه شده آیا مصرف کنندگان قابل پیش بینی هستند یا غیر قابل کنترل هستند؟

سال نشر: 2004 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 7  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  17  صفحه WORD (بیشتر…)

553 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 9  صفحه word (بیشتر…)

1361 بازدید
مقالهانگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی تأثیر آمیزه بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 10  صفحه word (بیشتر…)

1649 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد