بازاریابی خارجی

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: تاثیر گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در سازمان های دولتی محلی

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:24 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 33 صفحه word (بیشتر…)

1457 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد