بازارگرایی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی نقش مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرایی و نوآوری

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 16 صفحه word (بیشتر…)

1194 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بازارگرایی و برندگرایی- از جایگزین ها تا هم افزایی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه word (بیشتر…)

1423 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد