ا

ترجمه مقاله انگلیسی تأثیر مهندسی ارزش و ملاحظات پایداری بر ارزش پروژه

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی: 8  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه WORD (بیشتر…)

947 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد