اینترنت

مقاله ترجمه شده نقش فناوری های مرتبط با اینترنت در شکل دهی کار حسابداران: مسیرهای جدید برای تحقیقات حسابداری

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  20 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  49  صفحه WORD (بیشتر…)

472 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده : محافظت بین المللی اسرار داد و ستد هنگام استفاده از اینترنت

سال نشر: 2003 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه word (بیشتر…)

651 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد