ایجاد ارزش

مقاله ترجمه شده : جهت گیری استراتژیک مدیریت دانش و ایجاد ارزش

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  30  صفحه word (بیشتر…)

1279 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت : هوش تجاری و یادگیری سازمانی: یک بررسی تجربی از فرایندهای ایجاد ارزش

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  19 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  59  صفحه word (بیشتر…)

1275 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد