انگیزه داخلی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : انتقال و تبادل شور کار آفرینی و احساس انگیزه داخلی به کارمندان

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه PDF (بیشتر…)

888 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد