انعطاف پذیری کاری

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تاثیر ISO 9000 و EFQM بر استفاده از شیوه های کار انعطاف پذیر

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:      26   صفحه word (بیشتر…)

1484 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت : شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:13 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11   صفحه word (بیشتر…)

1156 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد