انعطاف پذیری تولیدی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : استراتژی آمیخته محصول و انعطاف پذیری تولیدی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه word (بیشتر…)

1225 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده استراتژی آمیخته محصول و انعطاف پذیری تولیدی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه word (بیشتر…)

1273 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد