اندازه ی شرکت

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : تأثیر اندازه ی شرکت در عملکرد مبتکرانه

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  19 تعداد صفحه ترجمه فارسی:27    صفحه word (بیشتر…)

1130 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد