اندازه گیری عملکرد

مقاله ترجمه شده چگونه پرتفولیو پروژه اصلی دولت بریتانیا را اندازه گیری و مدیریت کنیم؟

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 14  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26  صفحه WORD (بیشتر…)

261 بازدید
مقاله ترجمه شده حسابداری، اندازه گیری عملکرد و عدالت در شبکه های عرضه تولیدی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 43 صفحه WORD (بیشتر…)

971 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده آگاهی از شرایط به عنوان روش اندازه گیری عملکرد در فعالیت مشترک امنیت سایبری

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     14    صفحه word (بیشتر…)

946 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده نقشه های استراتژیک فازی شناختی در اندازه گیری عملکرد فرایند کسب و کار

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  46  صفحه word (بیشتر…)

1269 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مسائل طراحی در ارزیابی متوازن: کنترل «چیست» و «چگونه انجام می شود»

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26   صفحه word (بیشتر…)

1248 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : اندازه گیری عملکرد شرکت و واحدهای کسب و کار

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22  صفحه word (بیشتر…)

1225 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : معیارهای بازاریابی : دیدگاههای مدیران برزیلی

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21   صفحه word (بیشتر…)

1314 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : اندازه گیری عملکرد تنها یکی از راه های مدیریت عملکرد است

سال نشر: 2005 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   28  صفحه word (بیشتر…)

1106 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد