اندازه گیری عملکرد شرکت

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اندازه گیری عملکرد شرکت با استفاده از نسبت های مالی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:40 صفحه word (بیشتر…)

1647 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : اندازه گیری عملکرد تنها یکی از راه های مدیریت عملکرد است

سال نشر: 2005 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   28  صفحه word (بیشتر…)

1281 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده بررسی برتری سود جامع نسبت به سود خالص به عنوان یک ابزار اندازه گیری عملکرد شرکت

سال نشر: ---- تعداد صفحه انگلیسی: 13 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1390 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد