اندازه گیری سازه ها

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده سازه ها در مدیریت استراتژیک

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:13 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 22  صفحه word (بیشتر…)

1454 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد