انتقال دانش

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اشتراک دانش و اعتماد به سازمان ها

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17 صفحه word (بیشتر…)

1435 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد