انتظارات دانشجویان

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :تجزیه وتحلیل انتظارات دانشجویان مدیریت ورزشی از نظر کیفیت

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه word (بیشتر…)

1225 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد