انتصابات بین المللی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده گزینش برای انتصابات بین المللی

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   25  صفحه word (بیشتر…)

1124 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد