انتخاب گره سرخوشه

مقاله انگلیسی ترجمه شده انتخاب گره سرخوشه با استفاده از منطق فازی برای شبکه های حسگر بی سیم

سال نشر: تعداد صفحه انگلیسی:6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:      12   صفحه word (بیشتر…)

914 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد