انتخاب تامین کننده

مقاله ترجمه شده شناسایی معیارهای چندگانه برای انتخاب تأمین کننده در برون سپاری پروژه های IT

سال نشر: 2017 نوع نگارش مقاله: علمی ترویجی (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی: 7  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 12   صفحه WORD (بیشتر…)

532 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت :  انتخاب تامین کننده تحت ریسک شکست، تخفیف کمی و حجمی معاملات

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه word (بیشتر…)

1374 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده یک روش ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمین کننده

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11  صفحه word (بیشتر…)

1144 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد