امور مالی

مقاله ترجمه شده موضوعات تجربی در زمینه حسابداری و امور مالی شرکتی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: فصل کتاب (Book Chapter) تعداد صفحه انگلیسی:  19 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  30  صفحه WORD (بیشتر…)

407 بازدید
مقاله ترجمه شده قربانیان کلاهبرداری از مصرف کنندگان و رفاه مالی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  35 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 35   صفحه WORD (بیشتر…)

327 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت سرمایه در گردش: اثرات مالی و ارزیابی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  8 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه WORD (بیشتر…)

836 بازدید
مقاله ترجمه شده : تأثیر ارتباطات بازاریابی بر وضعیت مالی شرکت

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   13  صفحه word (بیشتر…)

1515 بازدید
مقاله ترجمه شده :بررسی کمبود کیفیت سرمایه معنوی (فکری)  در بانک

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23  صفحه word (بیشتر…)

1013 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده اقتصادهای متمرکز محلی: چه چیزی بر بقای شرکت ‌های ملی و فرا ملیتی ایتالیایی تأثیر می‌گذارد؟

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12   صفحه word (بیشتر…)

1440 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده امور مالی، بازاریابی، مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  31 صفحه word (بیشتر…)

1292 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی و حسابداری

سال نشر: 1999 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   15  صفحه word (بیشتر…)

1279 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده سمت ها و القابی برای افراد حرفه ای در صنعت بیمه و امور مالی

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی: 7 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 8 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1425 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد