امنیت سیستم نام دامنه

مقاله ترجمه شده کامپیوتر : آسیب پذیری های امنیتی در DNS و DNSSEC

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     15    صفحه word (بیشتر…)

992 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد