امنیت اطلاعات

مقاله ترجمه شده تأثیر رویکردهای سازمانی بر عملکرد مدیریت امنیت اطلاعات

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 16  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه WORD (بیشتر…)

368 بازدید
مقاله ترجمه شده ادراک ذینفعان از سیاست امنیت اطلاعات: تجزیه و تحلیل سازه های شخصی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD (بیشتر…)

380 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدیریت امنیت اطلاعات رویکرد جامع تری را نیاز دارد

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 18   صفحه word (بیشتر…)

1438 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی: دغدغه های امنیت اطلاعات برای سازمانها

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 19 صفحه word (بیشتر…)

1570 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد