الزامات مدیریتی

مقاله انگلیسی ترجمه شده چرخه عمر فناوری: مفهوم سازی و الزامات مدیریتی

سال نشر:2012 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه word (بیشتر…)

911 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد