اقتصاد کلان

مقاله ترجمه شده توانایی پیش بینی متغیرهای مالی در شرایط اقتصادی متغیر

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 26 صفحه WORD (بیشتر…)

397 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده تاثیر تغییرات زمانی در پیشگویی مقادیر متغیرهای مالی برای پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 34 صفحه WORD (بیشتر…)

807 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده عدم قطعیت اقتصاد کلان، حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه شرکت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  22 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 36 صفحه WORD (بیشتر…)

1222 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده :  عدم اطمینان سیاست پولی و واکنش بازار به اخبار اقتصاد کلان

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی:  33 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1508 بازدید
مقاله ترجمه شده حسابداری :  تاثیر سیاست پولی متعارف و نامتعارف روی انتظارات و احساسات

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  20 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : 42 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1438 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی رابطه تعادل بین متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص بازار سهام مالزی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:13 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 18  صفحه word (بیشتر…)

1486 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد