اقتصاد دانش

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اهمیت مدیریت دانش و سازمان های یادگیرنده در پویایی دانش سازمان ها

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11صفحه word (بیشتر…)

1330 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد